L'Equip i el Patronat

 

Patronat
Presidència
Director General
CULTIVA I EDUCA
Projecte d'inserció
laboral
CRAE
Colònia Agrícola
Sta. Maria del Vallès
Serveis Centrals
Barcelona
VIVENDES STA. MARIA
DE GIMENELLS
Pisos Assistits de 16 a 18 anys
PFI
D'Auxiliar en Activitats Agropecuàries

El Patronat

El Patronat de la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària, és el màxim garant i curador de l’entitat i assumeix el compromís de vetllar per al desenvolupament harmònic de la Fundació i esta cridat a potenciar estratègies al servei dels propòsits fundacionals que són els que donen sentit i raó de ser a la Fundació.

 - Sr. Martín Berini Marsal, President

 - Sr. Ramón Mª Albó Vila, Vicepresident

 - Sr. Jordi Pi Sopeña, Tresorer

 - Sr. Raimundo Rodés Gubern

 - Sr. Miquel Puigbó Ponti

 - Sra. Mariana Soledad Vega Seves

 - Sr. Antoni Alsina Muñoz

 - Sr. Bruno Berini Sarrias

 - Sra. Montse Moliner 

 - Sr. Oriol Santacreu Esteban, Secretari no patró

 

Amb el suport de:

Formem part de:

FedaiaFepa

Amb la col·laboració de:

BellavistaSelerganCupasaEsports IrisFundació Pere Tarrés