Visita fundacio Mercè Fontanilles a Santa Maria de Gimenells

L’equip directiu de la Fundació Mercè Fontanilles visita els recursos i projectes de Colònia Agrícola Santa Maria de Gimenells (Lleida).

26.05.2015

Després de la primera visita de coneixement, el 28 d’abril, als projectes de la Fundació Obra Tutelar Agrària efectuada per la directora tècnica de la Fundació Mercè Fontanilles, la Sra. Pepa Arqué, i el director de SAEJ, el Sr. Sergi Gabernet, el dia 26 de maig 2015 la direcció de la fundació Mercè Fontanilles (FMF) i com a continuació del coneixement entre les dues entitats, va visitar els recursos de la Fundació Obra Tutelar Agrària Santa Maria de Gimenells, província de Lleida. L’objectiu principal de la visita va ser el coneixement directe dels recursos que té la Fundació Obra Tutelar Agrària entre el poble Raïmat i Gimenells, un projecte qui va ser destinat a la protecció de la Infància i l’adolescència des de principis del segle 20 i qui va ser fundat pel jutge del tribunal de menors de Catalunya el Sr. Ramon Albó l’any 1928. Els centres que tenia la Fundació van arribar a tenir una capacitat de més de 300 nois i noies just després de la guerra civil on encara hi ha més de 25 ex tutelats jubilats vivent a les mateixes instal·lacions amb les seves famílies i amb els seus fills i néts que molts d’ells van treballar i seguint treballant als camps que té la fundació per la zona.


L’equip directiu de la FMF va ser constituït pel Sr. Domènech Domènech, president de la FMF, la Sra. Pepa Arqué, Directora Tècnica i els Sr. Pere Molins, Director General de la mateixa institució.

Plenament convençut de la importància del coneixement mutu entre entitats d’aquestes característiques i de l'intercanvi d’experiències per profunditzar a l’atenció als infants i joves en general i als ex tutelats de manera molt especial, el sr. Martí Berini va donar la benvinguda als directius de la FMF, va exposar amb detalls l’història de la fundació Obra Tutelar Agrària, les grans etapes des de la seva fundació i la situació actual.


El Sr. Berini va assenyalar que actualment el camp ofereix moltes oportunitats als joves per iniciar la seva incorporació al món laboral, però les dificultats que ens trobem és que els joves no tenen la formació suficient i necessària o rebutgen el treball en aquest àmbit». Per aquests motius, afegeix la patronal i els directius de l´OTA van proposar un curs de formació ocupacional en: Auxiliar de vivers i jardineria per respondre a les necessitats d’aquests joves (..i...)els que millor procés fan al curs de formació se’ls dona la possibilitat de treballar als recursos de la mateixa Fundació quan assoleixen la majoria d’edat».

El Sr. Berini subratlla que Com a continuació del projecte formatiu i partint de la llarga experiència de l’obra Tutelar Agrària amb nois i joves tutelats i ex tutelats els directius de la institució va coincidir sobre la necessitat de crear un nou projecte d’inserció laboral: Cultiva i educa qui va plasmar totes les propostes de la direcció d'OTA i qui actualment compta amb 8 joves ex tutelats i dos que acaben d’assolir la majoria d’edat i que estan fent els tràmits per iniciar la seva experiència laboral a la mateixa institució almenys per un any de durada i amb l’objectiu de fer-les la transició a la vida adulta el més òptim possible”.


La direcció de les dues entitats, OTA i FMF, van analitzar els problemes que suposa la inserció dels ex tutelats, les realitats d’aquest àmbit i les perspectives de col·laboració i les possibilitats de crear sinergies per poder afrontar els reptes de futur no només del sector sinó el futur de molts joves amb risc d’exclusió social.
La visita a les instal·lacions i les finques de l’obra tutelar van ser una oportunitat de trobada perquè l’equip directiu de la fundació mercè Fontanilles ens trobes amb joves ex tutelats qui van ser derivats dels mateixos recursos de la FMF, especialment del projecte SAEJ, un dels projectes pioners i especialitzats a l’atenció als joves tutelats i ex tutelats a nivell de Catalunya.